Marketing, Designer & Web Manager

Personal Info

Name:                  PHẠM VĂN THUẬN

Date of Birth:        April 1996

Nationality:           Việt Nam

Relationship:        Single

Language:            Vietnamse

Contact Us

Phone:                 +84967.309.052

Email:                  info.thuanpv@gmail.com

Address:              Số 3, Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội

Play Now

A Little About Me

Thời gian không phải thước đo kinh nghiệm. Với tôi thời gian chỉ là dấu mốc để cho thấy tôi trưởng thành như thế nào.

  • 3 Năm là quãng thời gian tôi là 1 nhân viên Desiger làm việc tại 5 công ty.
  • 2 năm là quãng thời gian tôi làm Manager SEO & Media tại 1 Holding Company.

 

Photoshop
0%
illustrator
0%
Studio Photography
0%
Edit Video
0%
WordPress
0%

Working Experience

ĐANG UPDATE ...